Jdi na obsah Jdi na menu
 


Symptom kledby

 

Jak rozeznat kletbu, symptomy prokletí.

 

Jak na nás působí černá magie 

Většina duchovních poradců a věštců se ve své praxi setkává s klienty, kteří mají podezření, že na ně byla uvalena kletba. Občas dokonce sami můžeme takový dojem nabýt. Jak věrohodně rozeznáme podobná tvrzení od pověry a jaké jsou klasické

symptomy skutečného, účinkujícího prokletí?

 

    Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že

se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje

 

na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže se jakoby odnikud vracejí.

Dalším nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie je spánek a usínání. Nepříjemné, úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce - bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje.Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považoványza klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí, způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku. To je nepříjemným vedlejším efektem porušeného spánku.Jiné negativní energie nejsou tak silné, ale působí velmi vlekle, takže si často postižený ani neuvědomuje, že s nimi žije. Většinou je označujeme jako „smůlu".

Když se člověku nedaří v žádné oblasti života přes soustavné úsilí, stále se dostává do problematických situací a vztahů, nemůže najít vhodného partnera - v lidové  magii se hovoří o „zkřížení cesty", což je výraz, mající svůj původ ve starobylé africké magii, kde se kříž používá k vytvoření bloku a utrpení. Takové nepříjemnosti lze považovat za slabší formu kletby, k jejím už odstranění slouží postupy-ochranných rituálů.

Jak vydělat peníze

Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody - praskání obrazů, ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení.

  

Část těchto vjemů se vztahuje ke strážným andělům a předkům postiženého, kteří se jej snaží varovat. Ti šťastnější jsou schopni rozeznat konkrétní sdělení a zařídit se podle těchto intuicí. Ti méně šťastní naopak propadají úzkosti a pocitu všeobecného ohrožení, který bývá velice zhoubný. Jak odpozorovali psychologové na příkladu koncentračních táborů, nejrychleji vždy zabíjí strach.

Je proto třeba v případě podezření na kletbu postupovat racionálně a obrnit se za každou cenu proti panice!

 

 

Prvním důležitým zamyšlením je, zda si je klient vědom nějakého nepřátelského prostředí či situace ve svém životě nebo v době, kdy potíže začaly. Většina lidí podle mých zkušeností si je velmi dobře vědoma potenciálního nebezpečí a nakonec se i snadno dobereme jejich zdroje.

 

Bohužel, to bývá často již ve fázi, kdy je kletba v plné síle a její odstranění a plná rehabilitace života postiženého budou trvat dlouho i v nejlepším případě.Navíc se většinou sám z toho člověk bez vedení "znalého" nemá šanci dostat.Je potřeba si také uvědomit,že ten,kdo mu pomáhá se SÁM TAKÉ VYSTAVUJE PŮSOBENÍ KLETBY,UŘKNUTÍ,ČI JINÉMU PŮSOBENÍ NEGACÍ,INKARNÁTŮ-které se velmi lehce přenese i na pomáhajícího,PROTO JE SAMOZŘEJMÉ,že cena za pomoc odstranění JE OPRAVDU VYSOKÁ.

Vždyť, kdo z Vás by se sám a DOBROVOLNĚ VYDAL všanc PŮSOBENÍ KLETBY,či NEGATIVNÍ ENERGIE.která jej bude více,či méně ohrožovat přímým působením?..zřejmě nikdo,není se tedy čemu divit,že jde o službu velmi drahou-pro její nutnost opakování, až do úplné stability aurické energie v těle.

Abych byla zcela konkrétní, v počáteční fázi je snadné se kletbě ubránit nebo ji se sebe setřást pomocí vůle, disciplíny a speciálních postupů, které nabízejí všechny duchovní tradice. K tomu je však zapotřebí dostatečná bdělost postiženého, aby rozeznal klíčící vliv a postavil se mu.

Častěji se setkávám s tím, že ČERNÁ MAGIE funguje jako rakovina,JAKO NAPADENÝ ORGANISMUS,KTERÝ SE NEMŮŽE SÁM BRÁNIT A SPĚJE K JASNÉMU ZÁNIKU.

       Lidé zkrátka nechtějí věřit tomu, že ji mají, takže často něco podniknou až v hodině dvanácté. V situaci, kdy je klient dlouhodobě bez práce, přišel o rodinu, má chatrné zdraví a ztrácí chuť do života, typicky shledáváme, že daný vliv v jeho životě působí už řadu měsíců nebo i  dokonce let.

Myšlenka je energie a projevuje se na astrální úrovni. Každá myšlenka se objevuje v astrálním světě, kde většina postupně zaniká - rozplyne se, či se přetvoří. Nicméně pokud je daná konkrétní myšlenka oživována, opakována, nabývá v astrální oblasti na síle a tvaru a hovoříme tak o astrální larvě. Astrální larvu může vytvořit nejenom jednotlivec. Pokud je vytvořena větší skupinou lidí, vzniká tzv. "egregor".

 

 má tak dlouhé trvání, jak jí její tvůrce podporuje a oživuje, je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní myšlenky a neustále se zvětšuje. A to obzvláště pokud jsou myšlenky podpořeny emočními pohnutkami.

Chová se vlastně podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, provází ho na každém kroku a zároveň ho nabádá k představám či k jednání ve smyslu dané myšlenky.

 

1. jsou napadení kategorická-

Ty vznikají opakováním „špatných" myšlenek-jsou v podstatě zdrojem našich zlozvyků. Znají je velice důvěrně kuřáci, alkoholici, uživatelé drog, apod. Astrální larvy stojí za psychickými závislostmi, ponoukají nás k tomu, abychom jim podléhali. Probouzí v nás hlad po nich.Projevy slabé vůle,hledání opory ve špatných věcech a zlozvycích-napadený JASNĚ VÍ,že JEDNÁ ŠPATNĚ!

 

2.jsou napadení -sanegorická-

Ty nám pomáhají budovat dobré zvyky. Často doprovázejí ty, kteří se vášnivě zabývají nějakým koníčkem. Tyto mohou být velice užitečné, dají se i cíleně využít k boji s napadeními kategorickými.

 

Pomoc při veškerých napadeních je pomocí rituálů BÍLÉ MAGIE nebo léčby Spirit=KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ.

Jde o staletími prověřené věci,které se dochovaly a opravdu ÚČINKUJÍ,návody k nim-některým z nich, lépe řečeno si můžete pomoci,ale opět pozor-kupujte jen od znalých mágů,neboť

neznalá osoba Vám může velmi uškodit,pokud neumí sama s rituálem pracovat nebo jej sama vykonávat,je vždy dobře se o kompetentnosti mága sami přesvědčit,měl by být svolný vám vysvětlit-na jaké bázi budete pracovat,měl by Vám dát jasné instrukce-i když Vám prodává pouze očistný nebo jen ochranný návod na rituál-měl by jej sám VELMI DOBŘE ZNÁT-umět jej používat a měl by znát,kdy má největší účinky,kolikrát jej musíte dělat a proč.

U mě samozřejmě dostanete také ke koupi "RITUÁLY BÍLÉ MAGIE"/sekce-produkty,bílá magie,naše služby,léčba SPIRIT/

Léčba Spirit

dejte klid své duši a dopřejte si hojnost ve všech směrech, vyrovnejte toky negativních energií ve svém bytí tady a teď - DOVOLTE SI BÝT ÚSPĚŠNÍ A MÍT VŠE, PO ČEM TOUŽÍTE.

 

 

 
Inkarnáti a Přivtělené duše-jak na nás působí?

Neprovádíme-li pravidelně energetické očisty (sebe-čištění, reiki, atd.), tak nám hrozí napadení tímto inkarnátem a to i několika.

Je-li oslabeno jedno z našich těl, projeví se to i ostatních. Tím, že se nemoc projeví na fyzické úrovni, tak je to ten nejvyšší stupeň varování, které náš živoucí systém dokáže vyprodukovat.
Hovoříme-li však o nemocích, jež způsobují inkarnáti, tak jde převážně o psychické potíže
ð schizofrenie
ð paranoia
ð deprese
ð stres
ð toxikomanie
ð gamblerství
ð atd.
Lze však také zpozorovat (spíše okolím), že velké množství projevů přivtělení je signalizováno větší změnou chování a osobnosti- "jako kdybych to už nebyl já."
Osobnost se však mění v závislosti na druhu inkarnáta!!!!!!!!
Druhy/přivtělenců/ přivtělených duší:
1) Velké citové pouto- jsou to duše, které nechtějí opustit své milované pozůstalé;
ovlivňují osobu, ke které se přivtělili, ta vnímá jejich žal a je ovlivněna jejich myšlením- duše jej nevědomky ovládá.
2) Stydlivé duše- stydí se za to, jak žili, jelikož již nemají tělo a vše je bez těla viditelné; jsou s osobou v auře proto, aby nemuseli kvůli tomu, co provedli odejít na místo sjednocení; osoba vnímá jejich energii a smýšlení.
3) Bloudící duše- nevědí co mají dělat, nejsou si vědomi ani toho, že jsou mrtví a proč nemají tělo; sní svůj život tak, jak jej prožili, vidí to, co udělali- žijí jakoby ve snu- zažívají něco, čemu se říká peklo inkarnováním se k někomu získávají opět fyzickou podobu a její smysly; může jich být i více; ovládají tělo podle svého; hlavními příznaky těchto duší jsou cizí hlasy v hlavě, nebo promluvení cizím hlasem.
4) Materialisti- lpí na svém majetku, který získali za svého života; přivtělují se, aby mohli užívat svůj majetek; hájí svůj majetek, byl-li po jejich smrti získán podvodem atd.
5) Závislé duše- za svého života to byli závislí lidé na alkoholu, drogách, či jiných velmi návykových činnostech- sexuální deviace. Vysedávají na svých oblíbených místech- hospoda- chtějí-li, tak se přivtělují do osob, aby opět vychutnali své opojení; uspokojují své sexuální deviace u jim podobných deviantů, atd…

6) Pomstychtivé duše- bylo-li jim ublíženo a jejich myšlenky na pomstu jsou i po smrti, tak se inkarnují k tomuto člověku a ovládají jej, snaží se jeho vůli naprosto vymazat; nutí mu své názory, orientaci,…; přeměňují osobnost a její plány; inkarnuje-li se viník dříve, tak začíná jeho týrání znovu- nutí jej k sebe-destruktivnímu chování;

Zajatci- jsou to zajatci času a prostoru, vězí v nejnižší astrální sféře, jsou zatěžkáni tíhou svého života; přivtělují se a žijí s vlastní ublížeností a s vlastním sobectvím, strachem, násilím a závistí; kdykoli chtějí, tak odcházejí; ty, které posednou, tak se jich nevzdávají a živí se jími; posedlí končí na psychiatrických léčebnách, jelikož slyší hlasy a myšlenky, vyzařují svoji i inkarnovanou energii; posedlému ubližují.

8) Nízcí- jsou přivedeni z ještě nižší úrovně, než je Země, jsou přitahování zákonem přitažlivosti energetickým mostem,tvořící osoba, jež má velmi negativní RNK- informační pole; touto negativitou je brutalita, sadismus, bezcitnost, tělesné Já; tím, že se inkarnát prolne s osobou tohoto pole, mu ucpe na všech úrovních komunikační kanály a čakry =>těžká onemocnění- AIDS. Jde zde však o kolektivní zavinění lidstva-
-jelikož např. AIDS=proměna milování na zvrhlý sex!!!
Pomocí individuálních technik můžeme inkarnáty odstranit a tím navodit opět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, jelikož jsou tito inkarnáti přitahováni podobností a poutem, tak těchto podobností je nutné se zbavit, jelikož je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.
Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pro čištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik,které vám vysvětlí osoba,která čistí duše/najdete v našich odzkoušených rituálech/+za přítomnosti vedení terapeuta pro psychickou úroveň-emoční/
Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkové detoxikaci, zklidnění a zharmonizování. Za použití individuálních rituálů pro celkovou očistu osob,jak aury-tak těla-použití spolu s energií Universa-třeba i reiki.
Poznáváte-li některé příznaky u někoho-pomozte mu-rituál správně zvolený může zkvalitnit život a znovu obnovit energii člověka!!!
Jak pomoci? Celková očista organismu/těla i ducha tím aury


Pomocí individuálních technik lze tyto inkarnáty odstranit/ z domů,prostor i aury/, a tím navodit opět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, jelikož jsou tito inkarnáti přitahování podobností a poutem, tak těchto podobností je vhodné se zbavit, jelikož je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.

Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pro čištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik.
Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkové detoxikaci, zklidnění a zharmonizování.
Rituály "Bílé magie"
Očista čaker a pomoc v potížích/osobní návštěva-dobití energie-ochrana aurického těla/-to vše/ najdete u nás v produktech/
Léčba Spirit /cena je individuální 1/8 vašeho měsíčního příjmu + (800,-/za 1 sezení osobně) dle potřeby klienta!!!
-očistné techniky,rituály,dobíjení energetických center-odstranění potíží s negativní energií-odstranění přivtělených duší-inkarnátů.odstranění potíží s otiskem inkarnáta v auře a nastolení rovnováhy v těle i duši.
V ceně je 3x léčba energiemi Velmistra Ushuiho Reiki,Shambally, Reconnection .

Posílení síly Vaší duše-naučte se pravidelně čistit své energetické tělo!!!!Přivtělené bytosti - duchové
Co to je? Samozřejmě energie, která zůstane po smrti člověka - 
člověk, který zemře, dostane v okamžiku své smrti šanci jako duchovní bytůstka odejít a dostat se do míst, kde bude poučen a osvícen - v jiné dimenzi. Tam má příležitost zhodnotit své konání v uplynulém životě a setrvat tam až do okamžiku své další inkarnace-tedy opětovného narození do trojrozměrných světů, třeba jako je ten náš na Zemi.
Pokud tak neučiní, tedy neodejde k dalšímu poučení a přípravě pro další její vývoj, pak se brána pro odchod uzavře a "duše" zde zůstane uzavřena v takzvaném meziprostoru "bardu".
Aby dál mohla tady být v trojrozměrném prostoru také potřebuje energii pro svou existenci-tedy dobíjet se - to je nám známé přivtělení duší do naší aury - tedy do našeho energetického těla.
Duše tady zůstávají z různých důvodů - jsou nějak závislé na hmotném světě - buď na osobě, požitcích / alkohol, sex, peníze a pocit moci aj../ , ale také jsou závislé na rodinných příslušnících, osobách, dětech nebo i partnerech, mohou s nimi komunikovat, žárlit na ně, navádět je k nesprávným věcem nebo je jinak ovlivňovat, čímž kazí jejich i svou karmu. Některé , ale také netuší po dlouhý čas, že jsou mrtví/čas není ve všech dimenzích+ není ani v meziprostoru - bardu/duše -odešla třeba velmi rychle - nečekaně -což jsou nehody, nemoci-infarkt aj. náhlé selhání fyzického těla, duše se ocitá najednou v bardu a pokud nechce přijmout, že je mrtvé tělo zůstává zde a chce dále řešit své věci v naší dimenzi, ale to jí nejde - zjistí, že komunikace nefunguje a je zcela nešťastná a má pocit, že nestihla a "musí" zde dokončit, pro tyto bytosti je nezbytné pomoci jim v jejich odchodu - pomoci jim otevřít znovu bránu pro přechod do dimenze, kam patří. Potřebují naše odpuštění a to, abychom je my sami PROPUSTILI a nedrželi je svými smutky a závazky zde.