Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše energie

 Každičký člověk je složen z energií a vše kolem nás je také složeno z energií,samozřejmě také KAŽDÝ Z NÁS SE POHYBUJE NA URČITÉ – rozdílné FREKVENCI –kmitočtu této energie. A to je důvod, proč si nemůžeme být rovni,každý z nás má jiné myšlenky,jinak vibruje a na jiných frekvencích,než lidé kolem něj.Proto se také liší i to,na jaké SPIRÁLE se právě nacházíme. POHYBUJEME SE VE SPIRÁLÁCH energetických vírů.
Ti,kteří jsou na STEJNÉ FREKVENCI, ti si také samozřejmě ROZUMÍ, CHÁPOU SE A JSOU SI TAKÉ BLÍZCÍ,mají většinou také podobné úspěchy nebo také podobné POTÍŽE,mívají i podobné NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ ENERGIÍ kolem nich. 

Rovina FYZICKÉHO TĚLA - je rovinou v trojrozměrném prostoru, je to rovina naší podstaty a našeho bytí tady na Zemi.
Podstatou - FYZICKÉ tělo a JEHO ENERGIE v buněčných strukturách

Rovina EMOČNÍHO těla - je rovinou ovládající naši 1.,2.+3. čakru
Podstatou - POCITY, CITY, OBAVY, STRACHY, BOLESTI, EMPATIE s ostatními lidmi

Rovina MENTÁLNÍHO těla - je rovinou ovládající naši 6.,7.čakru oblast myšlení, vidění + vnímání světa
Podstatou - naše POSTOJE, MYŠLENKY, ZPŮSOB nahlížení na svět, NAŠE JEDNÁNÍ A KONÁNÍ

Rovina DUCHOVNÍHO těla - je rovinou ovládající naše duchovno, intuici, pochopení a poznávání NEHMOTNÉHO SVĚTA
Podstatou - naše INTUICE, DUCHOVNÍ růst, DUCHOVNÍ ROZVOJ,POUŽÍVÁNÍ VNITŘNÍ SÍLY energií

Rovina DUŠE+DUŠEVNÍHO těla - je rovinou vnímání PRAVDY duše+podstaty BYTÍ na tomto světě,plnění ÚKOLŮ
Podstatou - naše PSYCHÉ naše duše - URČUJE ŽIVOTNÍ CESTU, plnění ÚKOLU DUŠE

Další roviny bytí: 
Astrální
Atmická
Budhistická
Anupadaka
Adi rovina

Každý z nás se nachází na JINÉ VIBRAČNÍ FREKVENCI ENERGIÍ, kterými oplývá naše fyzické tělo a také naše
JEMNO-HMOTNÉ tělo.
Lidé s nižší frekvencí:
Tam se nachází většina lidí a bytostí na tomto světě, jen ti,kdo jsou tady s námi,jako naši učitelé, naši mistři, lidé osvícení a nejvyšší bytosti,které nás neomylně vedou naším úkolem,který plníme tady na této planetě.
Běžní lidé a většina osob tady na této planetě S NÍZKÝMI ENERGIEMI TĚLA: 
Jsou NA NÍZKÉ VIBRAČNÍ ENERGIE, TÍM MAJÍ také velmi NÍZKÉ TOKY ENERGIÍ,jednak ve SVÉM TĚLE+svých BUŇKÁCH,které samozřejmě také potřebují energii pro BUNĚČNÉ FUNKCE+LÁTKOVOU VÝMĚNU. 
Lidé s NÍZKÝMI ENERGIEMI - jsou stíháni nemocemi,mají potíže v komunikaci s okolím,jsou většinou také problémoví v práci, mívají dlouholetou smůlu v patách, věci se jim pokazí hned po té,co se právě vzpamatovali z minulých potíží.Takoví lidé mají ještě navíc kolem sebe velmi mnoho VLASTNÍCH NEGATIVNÍCH ENERGIÍ,zapříčiněných nesprávným jednáním s okolím, či sami se sebou, také pomluvami,špatnými myšlenkami o sobě,ale i o jiných lidech,TAKOVÍ LIDÉ mívají zastíněné „SPRÁVNÉ VIDĚNÍ SVĚTA“,DÍKY SVÝM NÍZKÝM VIBRACÍM. Také proto mívají zcela „jiné hodnoty“,které ve světě pro ně mají cenu, jsou většinou orientováni na MOC,PENÍZE,MAJETEK nebo i sílu fyzického těla,nevnímají příliš, jak velikou SÍLU MÁ CIT, POZITIVNÍ MYŠLENÍ+JSOU PŘÍLIŠ ORIENTOVANÍ NA SVOU OSOBU A EGO, tím NEPOSLOUCHAJÍ SVOU DUŠI A NEPLNÍ SVŮJ ÚKOL tady na Zemi.Jejich DUCHOVNÍ STRÁNKA JE VELMI SLABÁ,většinou mají také SLABOU OCHRANNOU VRSTVU na své AUŘE,proto jsou sužováni také jinými energetickými bytostmi-většinou vlastními zemřelými-dušemi těch,co je oplakávali,čímž je podrželi v BARDU=meziprostoru, přechodové oblasti pro ODCHÁZEJÍCÍ DUŠI,takže PŘECHOD DO JINÝCH DIMENZÍ,kam duše mrtvého smí odejít,dík pláči a velikého smutku po mrtvém,tak mrtvý-duše NEMŮŽE ODEJÍT A JE PŘIPOUTÁNA DO MEZIPROSTORU+tady ovšem nemá jinou možnost získat energii,tak se prostě PŘIVTĚLÍ K POZŮSTALÝM+střídavě je VYSÁVÁ v některé čakře-oblasti těla,trvá-li to dlouhý čas-DOTYČNÁ OSOBA onemocní-NEMÁ V DANÉ OBLASTI DOSTATEK ENERGIE+BUNĚČNÉ struktury se deformují a přetoxikují,vlivem nedostatku energií pro dostatečnou látkovou výměnu,buňky nemají dost síly, jsou zakrnělé a deformují se+ORGÁNY s největším "poškozením" ONEMOCNÍ.

Ve VYŠŠÍCH FREKVENCÍCH se nachází lidé s VYŠŠÍMI VIBRACEMI TOKŮ ENERGIÍ V TĚLECH, patří k lidem s pozitivním myšlením, optimistickými názory na svět a radostně prožívající každý okamžik tohoto bytí - života na Zemi.
Tito lidé se lépe vzdělávají, jsou mnohem dále ve vlastním vývoji svého poznání na cestě životem.

UČITELÉ
Jsou duše již na VYŠŠÍM TOKU ENERGETICKÉ SPIRÁLY-šíří SPRÁVNÉ MYŠLENÍ,kterým ovlivňují mnoho dalších ve svém okolí. Obeznamují lidi s úkoly,které tady lidstvo má, směrují je do jednotlivých skupin,vlivem jejich INFORMACÍ se lidé sami zařadí,kam patří-dle jejich vnitřních pocitů+úkolů.

Učitelé se dál dělí na:
SENZIBILY
LÉČITELE
SMĚROVAČE
PŘIJÍMAČE+informátory /channeling
Také lidi,co nyní v této době jsou velmi důležití "převádějící" ostatní z naší 3.dimenze do 5.dimenze-
PŘEVADĚČE 
UČITELÉ – MISTŘI 
OSVÍCENCI