Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ještě něco o elfích

5. 8. 2011

 

Elfové
Elfové jsou bájné bytosti. Jaká nám však skrývají tajemství? Nahlédněte do jejich duší. Podívejte se na všechno co se o elfech dozvěděl tolkien a jiní spisovatelé!


lesní elf


temný elfkvětinový elf
Takže, kdo to jsou Elfové?
Ale kdo to vlastně elfové jsou? Podle Tolkiena to byly první bytosti, které měly dar mluvit, zpívat, učit se... prostě první inteligentní tvorové na zemi. Popisuje je jako nádherné, moudré a hlavně nesmrtelné tvory, podobné lidem.

Nesmrtelnost
Jejich nesmrtelnost spočívá v tom, že pokud nezemřou násilnou smrtí, žijí stále, věk pro ně nehraje žádnou roli. Z jejich nesmrtelnosti pramení i jejich moudrost (jeden z názvů - „Moudrý lid“), žádné ze stvoření na zemi nemá tolik poznání a moudrosti jako právě elfové.

Dělení
Jsou „děleni“ na větve - temní elfové, vysocí (vznešení) elfové, lesní elfové a buhví jací ještě.

Dovednosti elfů

Mají velmi dobrý zrak, dohlédnou dále než obyčejný člověk. Jsou mírumilovným národem, (vyjma temných elfů) pohrdají válkami a konflikty, přesto, když je třeba, umí se bránit.

Typickou zbraní elfů je dlouhý luk, v jehož používání jsou elfové mistři. Také ovšem kovají perfektní meče a zbroje jen trpaslíci se jim můžou vyrovnat v dovednosti kování.

Tuto dovednost získali především díky objevení kovu, podobnému stříbru, avšak mnohem pevnějšímu, odolnějšímu a houževnatějšímu. Nazývá se Mithril. Tento kov od elfů převzali také trpaslíci.

Vztah k přírodě

Žijí v harmonii s přírodou, milují vše, co roste. Neporáží zbytečně stromy jako ostatní rasy, rozumí živým věcem více než kdokoliv jiný. Díky tomuto se k nim často pojí pohádky o čarodějnicví a magii, které ovšem nejsou pravdivé. Elfové jako takoví neumí využívat magii. Alespoň ne Tolkienovi elfové.

Podle jiných autorů (a jejich knih) byli naopak právě elfové prvnmi tvory, kteří magii objevili a naučili se ji využívat. To už je ale věc autora.

Takhle je popisoval J.R.R. Tolkien. V průběhu 20. a 21. století s nástupem nové generace spisovatelů, (a hlavně PC her) se podoba elfů hodně změnila. Např. v herní sérii Warcraft jsou elfové děleni pouze na vysoké a temné elfy (později se oběví odnož krvavých elfů) a původní tolkienově představě se podobají snad jen nesmrtelností.

Elfové a fantasy hry
Během několika málo let se elfové stali nenahraditelnou součástí všeho, co se alespoň trochu týká fantasy. Snad ve všech fantasy RPG najdete v té či oné podobě elfa. Např. DrD, D&D, AD&D, z PC her např. Sacred, Baldurs Gate a další.

Historie elfů podle Warcraftu
Samotářští Temní Elfové byli první rasou, která ve světě Warcraftu vznikla. Tyto stinné, nesmrtelné bytosti byli první, kdo se učil magii a vypustili ji do světa téměř deset tisíc let před Warcraftem I. Lehkomyslným používáním magie přivedli elfové do světa Plamennou legii, což vedlo ke katastrofické válce mezi dvěmi titánskými rasami.

Temným Elfům se stěží podařilo zprovodit Legii ze světa, ale jejich úžasná domovina byla zničena a utopena mořem. Jako rasa jsou Temní Elfové typicky čestní a spravedliví, ale jsou velice nedůvěřiví k „nižším rasám“ světa. Od přírody jsou nočními tvory a jejich temné síly získávají stejnou nedůvěru, kterou chovají k jejich smrtelným sousedům.


Historie elfů podle Tolkiena
Následující úryvky byly převzaty z Tolkienovy knihy Silmarillion. 
Vypráví se, že když Varda dokončila svou práci (a byla dlouhá), když poprvé vykročíl na oblohu Menelmacar a modrý plamen Helluinu zakmital v mlhách nad okrajem světa, v tu hodinu procitly děti země, Ilúvatarovi Prvorození (elfové).

U hvězdného jezera Cuiviénenu, vody probuzení, vstali z Ilúvatarova spánku, a když bydleli u Cuiviénenu ještě mlčky, jejich oči nejdříve ze všeho spatřily nebeské hvězdy. Proto vždy milovali hvězdný svit a ctili Vardu Elentárí nade všechny Valar.


Dlouho bydleli ve svém prvním domově u vody pod hvězdami, s úžasem chodili po Zemi a začali vytvářet řeč a pojmenovávat všechno, čeho si všimli. Sami sobě říkali „Quendi“, totiž ti, kdo mluví hlasem, protože zatím se nesetkali s žádným jiným živým tvorem, který by mluvil nebo zpíval.


Tolkienovi elfové
V Tolkienově Středozemi jsou elfové (Quendi) ušlechtilé dlouhověké bytosti, které do určité míry vládnou magií a byli první, kteří osídlili svět. Tolkien je rozděluje na Vznešené (Calaquendi, dále se dělí na Vanyar, Noldor a část Teleri), šedé (Sindar), zelené (Laiquendi) a temné (Moriquendi). Paralelně Eldar označuje Vanyar, Noldor a všechny Teleri a Avari ostatní (podmnožinu Moriquendi). Toto rozdělení nemá nic společného se základním dělením mytologických elfů, všichni Tolkienovi elfové jsou stejný druh bytostí.

Tolkienovo rozdělení elfů je dáno zejména tím, jak se zachovali k nabídce odchodu do Valinoru - Vanyar do Valinoru přišli a zůstali v něm, Noldor do něj přišli, ale později se vrátili a přinesli do Středozemě moudrost a magii Valinoru, Teleri zčásti došli, zčásti - Sindar a Laiquendi - se vydali na cestu, ale nepřekročili moře. Sindar zůstali v Beleriandu, Laiquendi zůstali východně od Mlžných hor. Avari pozvání odmítli.

Za temné elfy ve smyslu mytologického dělení by mohli být považováni skřeti, protože Melkor, temný pán, podle jedné teorie elfy týral až se změnili do skřetí podoby. Mají také podobný vzhled jako mytologičtí temní elfové.


Sapkowského elfové
V díle Sapkowského jsou elfové mizejícím zahořklým druhem, který má k lidem spíše konfliktní vztah. Sapkowkovského elfové jsou příbuzní s dryádami, v mytologickém dělení se řadí ke světlým elfům. Mezi trpaslíky a elfy nepanuje taková nenávist jako u jiných autorů, což je způsobeno tím, že obě rasy, byť nepříbuzné, se počítají k tzv. starší krvi a pomalu podléhají nezadržitelné záplavě lidí - staré spory, na které se několikrát otevřeně naráží, jsou tudíž zatlačeny do pozadí aktuálním společným nepřítelem.


Elfové ze světa Warcraftu
Ve světě Warcraftu žili na počátku pouze elfové vysocí, velekrásní, inteligentní a mající dlouhé špičaté uši. Původně se jednalo o jedinou rasu. Elfové byli první bytosti, kteří objevili Studnu věčnosti a s ní spojenou magii. Nekontrolovatelným používáním magie ale přilákali do světa Plamennou legii a přestože ji za obrovského usilí zahnali zpět, došlo k roztrhnutí světa, zničení Studny věčnosti (dárce magiské moci a nesmrtelnosti) a elfové se rozdělili:

Část, zkorumpovaná demonickou magií plamenné legie byla proměněna v obojživelné Nagy a uvržena do spánku na dno ocánu, do ruin potopeného elfského města. Tam spali až do doby, než je temný elf, původně lovec démonů a posléze démon Ilidan povolal do služeb svých, respektive plamenné legie. 
Část elfů zavrhla bezuzdné používání magie a odešli do hlubokých lesů Kalimdoru a začali se nazývat temnými elfy (Kal'Dorei), kde vypěstovali Strom světa, zdroj jejich magie a zároveň dárce nesmrtelnosti, který posléze obětovali v průběhu třetí války ve snaze zabránit jeho ovládnutí Lordem Archimondem, vůdcem plamenné legie v jejich dimenzi. 
Tito elfové mají fialovou až fialovomodrou barvu pokožky a zelené, fialové či modré vlasy. Jsou vysocí a s výjimkou medvědích druidů, štíhlé postavy a jemných rysů. Specializují se na noční boj na dálku (v noci se dokáží skrýt až na úroveň praktické, či dokonce faktické, neviditelnosti) či s pomocí proměn ve zvířata. Jejich magie je úzce spjata se Stromem světa a také s měsíčními studami, jejichž vodu nabíjí magií skrze měsíční svit bohyně Elune. 
Jejich vztah s dalšími elfími rasami se postupem času zhoršil až na úroveň nepřátelství. 
Část elfů však se však nechtěla magie vzdát ani v nejmenší míře. Tito byli zváni Vysocí či Vznešení, neboli Quel'Dorei Vedeni Dath'Remarem, jenž přijal přízvisko Sunstrider (denní chodec) odpluli z Kalimdoru a dopluli až ke kontinentu, který lidé později nazvali Lordaeronem, respektive do části nazývané Trisfall Glades. Zde založili první osadu, kterou však posléze opustili, když začali propadat podivnému šílenství. Tato cesta znamenala smrt pro mnohé, neboť bez sil Studny věčnosti byli krom nepřátel vystaveni i nemocím, vyčerpání i rozmarům přírody. Nakonec dorazili až do krajů plných primitivních lidí a Zul'Amanských trolů a za stálých bojů se jim podařilo vybudovat nové království - Quel'Thalas, s hlavním městem Silvermoon. Tuto říši obehnali bariérou z runových kamenů, které maskovaly jejich magii před zraky plamenné legie a umožňovaly i obranu proti trolům, kteří považovali staré trolské ruiny pod Silvermoonem za posvátné. 
Ač bylo elfů desetkrát méně, dokázali se ubránit a na další 4000 let žít v míru za současného vytrvalého nadužívání magie, získávané i z později zbudovaného magického zřídla Sunwellu (Sluneční studny.) 
Tento dlouhý a bolestný proces, že se tito elfové dost změnili - vlivem slunce i počasí jejich pleť i vlasy vybledly, jejich postava se snížila a rysy ztvrdly, ačkoliv stále byly jemnější nežli lidské. 

Při pádu Quel'Thalasu pod náporem nemrtvých vedených padlým lidským paladinem a nyní nemrtvým rytířem, princem Arthasem a démony z plamenné legie, došlo k téměř úplnému vyhubení Quel'Dorei a ke zničení Sunwellu. Zároveň došlo i ke smrti většiny vůčích osobností z organizace Kirin Tor - až na jediného. 
princ Kael'thas Sunstrider pobýval v té době na magické škole v Dalaranu. Navrátil se do ruin Silvermoonu ke zbytku elfů, tpících mimo jiné i krutou tyranií dosavadních spojenců - lidí. Navíc zjistil, že jeho soukmenovce sužuje nemoc vyvolaná nedostatkem magie, na níž si vypěstovali závislost. Tato potřeba magie, jež nemohla být plněna, měnila elfy v znetvořená šílená monstra útočící na cokoliv co vyzařovalo magii. Kael'thas naučil své poddané, jak magii odebírat magickým tvorům a jak s ní pracovat tak, aby nezešíleli. Část elfů pak přijala Kael'thase za svého vůdce a na počest svých padlých druhů se přejmenovali na krvavé elfy - Sin'Dorei. Z důvodu závislosti na magii se postupně přidali k Nagám vedeným Ilidanem, jenž jim umožnil uspokojit jejich závislost demonickou magií. Tím se zároveň stali součástí Hordy 
Tito elfové se původně příliš nelišili od Vznešených a tvořili krásnější část hordy. Ovšem vzhledem k tomu, že tento svět je úzce vázán na počítačovou hru World of Warcraft a části hráčů na placených serverech se zdáli Sin'dorei příliš zženštilí, byl jejich vzhled společností Blizzard upraven a Sin'Dorei se stali podobnými lidem. 
Ostatní
Ve Feistově Midkemii (a okolních světech) se elfové dělí na světlé (Eledhel), temné peklomory (Moredhel) a šílené rudomory (Glamredhel). Původně se jednalo o sluhy Valheru a rozlišují se podle toho, jaké pojali úmysly po jejich „odchodu“ (opět tedy ve smyslu mytologického dělení jde vždy o světlé elfy). Vládnou sice magií, ale spíše ve smyslu talentu a času se učit než jako zvláštní schopností.

V Andersonově Zlomeném meči vychází autor více z původní mytologie a odkrývá boj světlých elfů a skřetů. Oba tábory jsou však v lidkých měřítkách poněkud nezařaditelné a i Světlé bychom označili za bytosti zlé.

Dokonalým příkladem zlých elfů jsou ovšem elfové z Pratchettovy Zeměplochy. Jsou vznešení a krásní, čtou myšlenky a baví je jen tak mučit nižší formy života, tj. všechny ostatní. Vzhledově se jedná o světlé elfy, nicméně jejich vládkyně je královna víl a jediné čeho se obávají je železo, přesněji feromagnetické materiály - a trochu také „železa v hlavách“, tj. logického myšlení.

Elfové se nachází i ve hrách na hrdiny. V anglickém Dungeons & Dragons nebo českém Dračím doupěti se jedná o elfy podobné Tolkienovým nebo Feistovým. Z Dungeons & Dragons se dostali do řady knih touto hrou inspirovaných. Např. Temní elfové neboli Drow (v prvních českých překladech Drov, anglicky: Drow) se objevují v jednom ze světů Dungeons & Dragons Forgotten Realms.

Příkladem dlouhouchých elfů jsou elfové z Record of Lodoss War. Tento anime seriál vychází z partie D&D a vyskytují se v něm světlí i temní elfové Feistova typu. Oba druhy elfů poskakovali po stromech (tj. neměli problém se skokem přes 5 metrů vzhůru) a místy nebyly vidět, nebylo ale jasné do jaké míry je to vlastnost elfů - tedy nižší váha (nižší i než by odpovídalo jejich útlé postavě) a větší rychlost - a do jaké výsledek více času na trénink nebo použití magie.

Dalším, prakticky neznámým, druhem elfů jsou Ketra norad. Tito elfové byli dříve lidmi, kteří nedlouho po stvoření světa odešli do lesů, o které se starali a z jejichž darů žili. Aby jim to usnadnili, upravili bohové jejich těla – oproti lidem jsou proto menšího vzrůstu, jsou mrštnější a mají vyvinutější smysly. Jejich uši nejsou jen špičatější lidské, ale spíše připomínají uši zvířecí, kupříkladu vlčí, jen nejsou porostlé srstí, a stejně jako zvířata je mohou natáčet, aby získali lepší příjem. V zásadě tu neexistuje dělení na světlé a tmavé, existují sice takzvaní Ketras fenduli, což znamená Lid tmy (Ketra norad, lid lesa), ale jejich název není odvozen od příslušnosti ke zlu, nýbrž od barvy kůže. Krom toho se ještě elfové dělí na Ketra thensia – svobodné elfy, nomády putující lesy, Gostar beg, elfy z Východních hor, a Danij retüd, pouštní elfy. Existuje samozřejmě ještě další regionální dělení. Až na Ketras fenduli jde znovu v zásadě o jednu rasu. Co se týká sporu se skřety, tak ten je zde zapříčiněn ničím jiným než politikou – ve váce proti Tel-jin(sami si říkaly Šán-ža-rözi/rozi) stály obě rasy na opačných stranách barikády – elfové (Tel-jin je nazývali Anury) na straně vítězných lidí a skřeti na straně Tel-jin, právě proto je tak nenávidí i lidé. Pokud by v souvislosti s Ketra norad mělo být hovořeno o nenávisti vůči trpaslíkům, šlo by pouze o spory politické, rozhodně ne o nějaké nepřátelství na život a na smrt.

V románech Christophera Paoliniho vystupují klasičtí zástupci světlých elfů, kteří jsou vytvořeni co nejdokonalejší, například nepotřebují ani spát. Je zde řečeno, že i nejslabší elf snadno porazí člověka, což se zde několikrát potvrdí.


Sci-fi
V čistém sci-fi se elfové nevyskytují, ale přesto se zde typologie do určité míry odráží. Například ve světě Star Trek k nim mají v některých směrech blízko Vulkánci (jako světlí) a Romulané (jako temní, ovšem v Tolkienově nebo možná spíše Feistově smyslu) - vzhledem, dlouhověkostí i telepatickými schopnostmi (místo schopností magických). Jako podobné elfům lze popsat i krátkověké Ocampy ze stejného seriálu - jejich schopnosti mají ještě blíže k magii.

Pokud přímo hledáte, najdete znaky elfů i u Minbarů z Babylonu 5. Například jejich architektura připomíná elfskou.

Rozdělení lidí, které popisuje H.G.Wells ve svém románu Stroj času, vykazuje podobnost s rozdělením elfů na světlé a tmavé podle severské mytologie.

Ve světě hry Shadowrun, který spojuje fantasy a kyberpunk, se vyskytují elfové vzniklí mutací z lidí.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

O všech fekáliích.

Sračka Hovínková-Zasraná,16. 3. 2021 10:44

Všechny fekálie souvisí smým jménem.
Dík za pozornost.