Jdi na obsah Jdi na menu
 


4.lekce

5. 8. 2011

 

4.LEKCE

 
V prvních třech lekcích jsme se naučili tvořit jednoduché větičky o přírodě s užitím slovesa "ná" - je; nejjednodušší množné číslo (quenijština má celkem tři!), tvoření přídavných jmen slovesných a třetí stupeň přídavných jmen (ostatní se nedochovaly). Dnes budeme pouze procvičovat a doplníme slovní zásobu.

11

-a- Doplňte odpovídající tvar slovesa být a přídavné jméno ze závorky:

Lóti... Opole...Yáve...Sardi...Oryat...Lassi...Wilwarin...

(ninque - maline - karne - varne - morne - sinde - laique)

-b- Vybírejte a doplňujte vhodná slova: (Od tohoto cvičení dále už občas potřebujete dnešní slovní zásobu.)

Arya ná ...., nan melima. Helle ná ...., ume hísie. Aldi nar laique, ...., .... ar ..... Vista ná ..... Lassi nar .... - narwe ar culine, varne ar maline, laique ar wenye, ..... Nar filumi, .... ar ..... Ná lasselanta.

(maline - vanime - moice - ringa - culuine - quilda - vindya - sinde - rusce - nísime)

Ná ..... Nique. Ilqua ná ninque: ...., .... ar ..... .... ná quilda, ume nén tanome, nan .... vanima. .... ar .... nar narwe. Ná sinye.

(taure - hríve - síre - nanda - helle - niquis - Anar - sarnie)

-c- Myslete si každou větu rozloženou na tři části: cosi je - jako něco - přídavné jméno. Složte je tak, aby dávaly smysl.

Tyulusse ná ve casar nísima. Norno ná ve tári liltala. Feren ná ve quesse tulca. Siquilisse ná ve wende calaina. Silwin ná ve coa nienala. Aiquaire ná ve nisse tunda.

-d- Doplňte vhodné přídavné jméno ve třetím stupni (a v odpovídajícím čísle):

Fanyar... Lingwi... Nique... Oronti... Angor... Erume... Titinwe... Ondo... Tuilindo

(alta - titta - anda - lunga - vilina - ringa - mixa - parca - larca)

-e- Doplňte šikovné přídavné jméno, případně utvořené ze slovesa (ve správném tvaru):

Nén ... ná ... ar ... Lassi ... nar ... ar ... Aiwi ... nar ve miste ... Anar ... ná ..., ...

(alcarinqua - ite - lanta - linta - linda - laurea - malina - rusca - ringa - sire - timpa)

Výsledky (uvádím pořadí doplňovaných slov čísly jejich pořadí v závorce resp. větě ): a:2,4,3,5,6,7,1 b: 4,7,1,5,9,6,2,10,8,3 - 2,1,4,8,3,6,7,5 c:3-6,1-3,2-4,6-5,4-2,5-1

d: 5,7,6,1,3,8,2,4,9 ve tvarech: ana ltean tittaan andea llunga an vili near ring a ammi xeam parc aalla rca (správné umístění mezer vám jistě nebude dělat potíže, přeházela jsem je jen proto, aby se výsledky tak nevtíraly :) e: 10,4,9,3,7,8,5,11,2,6,1 ve tvarech: al carin quait ilalan talalin talin dalalau reamali nerus cerin gasir ilatim pala

Slovní zásoba:

OBECNÁ SLOVA

všechno (celek) ilqua LR

všechno (před podst. jm. "každý", chová se jako příd.jm.) ilya [ilja] LotR

tady sinome LotR

tam tanome A

příbytek coa [koa] MR

trpaslík casar [kasar] WJ

hobit perino (pramen nejistý)

obr norsa LR

elf quende [kwende] WJ

člověk hildo (ž. hilde, mn.č. hildi) LR

muž (jakékoli mluvící rasy) nér LR

žena (dtto) nisse LR

dívka, panna wende LR

syn, možná i hoch yondo [jondo] LR

král (nejvyšší představitel rodu) táro LR

královna tári LotR

není ume LR

tančí lilta LR

zpívá linda LR

zvoní, cinká timpa podle GL a QL

padá lanta LotR

pláče niena podle QL

mírný, tlumený, laskavý, jemný, něžný moica GL

tichý quilda [kwilda] QL

SVĚTLO CALA [kala] LR

svítí calta [kalta] LR

ozařuje calya [kalja] LR

světlý calina [kalina] LR

jasný calima [kalima] LotR

vyrovnaný, pokojně vznešený (o počasí: "jasný") calaina [kalaina] QL

ušlechtilá bytost, hrdina callo [kallo] LR

paprsek světla alca [alka] LR

sláva alcar [alkar] LotR

slavný alcarinqua [alkarinkwa] WJ

vyzařuje světlo faina LR

záře (přeneseně duše, kterou elfové vnímali jako lampu,

vyzařující z příbytku) faire MR

bílá jiskra, zářivý bod, hvězda tinwe MR

drobná hvězdička, jiskřivá kapka rosy apod. titinwe QL

oheň nár LR

ohnivě červený narwa LR

ČAS LÚME LR

den (24 hodin od slunka západu) ré, áre (mn.č. ari) LR

den (12 hodin od úsvitu do soumraku) arya [arja] LR

ráno arin LR

večer sinye [siňje] LR

rozbřesk (velmi časné ráno, kdy ještě svítí hvězdy) tindóme LR

stmívání undóme LotR

noc lóme, 3.p. lómin LR

hluboká tma, černá noc huine, fuine LR

měsíc v roce asta LotR

sluneční rok coranar [koranar] LotR

"dlouhý" valinorský rok(144 slunečních) yén [jén] LotR

přírodní rok (koloběh ročních období) loa (znamená též prostě rostlinný život) LotR

předjaří coire [koire] LotR

jaro tuile LotR

léto laire LotR

podzim lasselanta LR

počátek podzimu (čas plodů) yávie [jávie] LotR

konec podzimu (čas uvadání) quelle [kwelle] LotR

zima hríve [říve] LotR

PŘÍRODA (pokračování)

hvozd, mohutný les taure LR

les (neutrální slovo) al, 3.p. alden (mn.č. tedy aldi) QL

hora oron, 3.p. oronten, mn.č. oronti LR

hluboké údolí v horách tumbo LR

údolí nande UT

louka u vody, zavlažovaná pláň nanda LR

řeka síre LR

teče sire LR

oblázkový břeh sarnie UT

palouk, travnaté prostranství palis, 3.p. palisten QL

pláň, plocha palo QL

poušť, pustina erume LR

vzduch vista LR

jemný vánek víle QL

závan, dechnutí hwesta (hw se čte labializované f) LotR

vítr súre LotR

vichřice vanwa QL

bouře, bouření raumo A

temný mrak lumbo A

lije (někoho, něco) ulya (min.č. ulyane) [ulja] LR

lije se, snad i ve smyslu silného deště ulwe, kořen ulu-, min.č. ulle QL

kapka limba LR

mlha lehká hísie LotR

mlha hustá hiswe LR

mrzne (o počasí) nique, kořen nicu [nikwe, niku] WJ

mráz nixe WJ

sníh nique [nikwe] LR

ledové květy niquis [nikwis] WJ

led helke LR

duha helyanwe [heljanwe] LR

vlákno babího léta filume QL

ptačí pero quesse LotR

vlaštovka tuilindo LR

vonný nísima UT
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář